Tips bij aanplanting en onderhoud

TIPS bij aanplanting:

– Rhododendron’s zijn zuurminnende planten. Zij verkiezen een eerder zure grond (pH 4,5-5). Indien de pH hoger is, zijn ze niet meer in staat hun voedingselementen op te nemen. Laat vooraf een bodemanalyse doen als u zeker wil zijn en geen problemen wil. www.bdb.be

– Plant niet te diep! bekijk hier de tekening

– Gebruik bij de aanplanting in het plantgat (dubbel zo groot dan kluit) een organische bodemverbeteraar die grof is van structuur, vermengd met de bestaande grond (1 deel grond op 2 delen bodemverbeteraar)en turf. Deze grondverbetering zorgt voor een humusrijke grond en optimale pH.

– Druk de grond na aanplanting en opvulling goed aan.

– Giet nadien goed aan, zodat de kluit binnenin helemaal nat is.

TIPS bij onderhoud:

 

– Snoeien enkel na de bloei (juni)

– Jaarlijks in het najaar bodemverbeteraar en turf rond de planten strooien en cultivateren.

– In het voorjaar  bijmesten met een zacht werkende organische meststof ( bv gedroogd koemest korrel)

 

TIPS voor het oppotten van Rhododendrons:

  • Kies een pot waarvan de opening bovenaan minstens 15cm breder is dan de kluit van de rhododendron.
  • Zorg voor minstens 1 gat van 15 mm/ oppervlakte pot van 900cm² (voor een pot van 60×60 cm best 4 gaten boren)
  • Leg onderaan een laag Argex-korrels ( geexpandeerde kleikorrels) van minstens 20 cm.
  • Leg een laag potgrond van minstens 10 cm bovenop de argex.
  • Zet de plant op de laagpotgrond en vul aan de zijkanten aan,waarbij de potgrond lichtjes wordt aangedrukt met de hand. .
  • Zorg er voor de niet meer dan 5 cm potgrond bovenop de kluit komt te liggen.
  • Gebruik potgrond van goede kwaliteit en zo grof mogelijk.
Schuiven naar boven